O NAS

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Starogardzie Gd. jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą.
Ośrodek obejmuje swoją działalnością Powiat Starogardzki.
Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Starogardzki.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Pracownicy biura MOS:
Dyrektor: Tomasz Janowicz
Starszy specjalista ds sportu: Aleksandra Kawka
Referent: Barbara Czajkowska